Malin Slotte zappar mellan kanalerna

Dokumentär

Meditera mera

21 sep , 2012, 18.26 Malin Slotte

 
YouTube Preview Image

Dagens franska Arte-dokumentär från 2006 är en lärd och vetenskaplig djupdykning i meditationens möjligheter. Buddhisterna har mediterat i tusentals år, men denna metod som påstås kunna förbättra koncentrationsförmågan och förändra känslotillstånd har fått förhållandevis lite uppmärksamhet i västvärlden, åtminstone i vetenskapliga sammanhang. Men på senare år har forskare i USA börjat intressera sig för meditation, och med buddhistiska munkar som försökskaniner börjat utreda hur den inverkar på hjärna och känslor. Kan meditation minska stress och lindra negativa känslor, och i så fall varför, är frågan?

Meditationens möjligheter att förändra känslotillstånd är något som utmanar den västerländska psykologin. Med meditationens hjälp kan man lära sig behärska negativa känslor. Det här kan förändra en människas karaktärsdrag och i slutändan göra henne lyckligare. Kanske meditation kunde vara ett alternativ till psykofarmaka?

Det här är en dokumentär som snarare ställer frågor än besvarar dem. Men en sak verkar man i alla fall ha kommit fram till: personer som tränat koncentrationsförmågan genom meditation klarar sig bättre i försök som testar detta än personer som inte mediterar.

Munkarna i laboratoriet sänds i Yle Teema i dag fredag kl. 18.05.

, , , , , , , ,

Kommenteringen är stängd.