Malin Slotte zappar mellan kanalerna

Dramaserie

Maktkamp i sänghalmen

3 sep , 2013, 20.02 Malin Slotte

 
YouTube Preview Image

Jämställdhet mellan könen är lätt att skriva under i teorin, men det kan vara svårare att hantera på ett privat plan, i synnerhet om det innebär att man själv måste avstå något.

För vad som händer i ett äktenskap när de traditionella könsrollerna ställs på ända och maktbalansen ändras radikalt intresserar sig den tredelade BBC-serien The Politician’s Husband från 2013. Det är ett politiskt drama som tar det politiska maktspelet – där makten är allt och idealen verkar väga lätt – ner på den allra privataste nivån: den mellan man och hustru, som båda sitter i parlamentet. Vad händer när en manlig politiker ställs i skuggan av sin fru? När rampljuset i ett slag flyttas från den ene till den andra?

Den erfarne politikern och ministern Aiden Hoynes (David Tennant) blir bittert sviken av en vän och partikamrat vilket leder till att han, visserligen på grund av egen förskyllan, brutalt rasar i rang i den politiska hackordningen. Som en följd av detta får hans hustru Freya Gardner (Emily Watson), som hittills mer stöttat sin make än odlat sin egen politiska karriär, sitt livs chans medan maken hänvisas till en tillvaro som hemmapappa. Freya gillar dessutom sin nya position, hon tjusas av makten. Sånt tär på manligheten.

Bakom manuset står Paula Milne som år 1995 även skrev Channel 4-serien The Politician’s Wife, om en fru till en politiker som jagades av skandalpressen efter en affär med en prostituerad. Politician’s Husband är alltså en manlig pendang till nittiotalsserien. Kanske blir det ett tredje perspektiv i form av ”Politikerns barn” om ett par decennier – i Politician’s Husband figurerar en son med Aspergers syndrom som gör politikerparets familjesituation krävande? Milne blinkar också till den politiska dramaserien West Wing genom att låna efternamn av den seriens karaktärer. Men i jämförelse väger detta lätt. Vänta er inget Borgen.

Politikerns make sänds i TV1 tisdagar kl. 21.00.

, , , , , , , ,

Kommenteringen är stängd.