Malin Slotte zappar mellan kanalerna

Dokumentär

Läger för skoltrötta pojkar

11 aug , 2015, 16.31 Malin Slotte

 

Den här veckan börjar skolorna, och en av skolans största utmaningar är pojkars inlärningsproblem och de konsekvenser det kan få senare i livet. Pojkar som grupp klarar sig sämre i skolan än flickor, och dubbelt fler pojkar uppskattas kämpa med lässvårigheter än flickor. I Danmark finns Løkkefondens Drengeakademi som hjälper pojkar som halkat efter i undervisningen. På sommaren tar ett gäng engagerade pedagoger sig an hundra pojkar i åldern fjorton till sexton för att hjälpa dem att under två veckor komma ikapp sina kamrater. För den som bara är beredd att jobba är kursen en möjlighet att ta igen flera år av undervisning på ett par veckor.

Av pojkarna krävs att de offrar två veckor av sitt sommarlov för intensiv stödundervisning i kärnämnena danska och matematik. För många av pojkarna verkar inte inlärningsproblem vara den största utmaningen, utan snarare bristen på motivation och uthållighet. De är helt enkelt extremt skoltrötta. Därför handlar lägret också om mycket annat än undervisning. Det har en karaktärsdanande funktion där man försöker utveckla sju sidor av personligheten som gagnar skolarbetet: självkontroll, engagemang, tålamod, social kompetens, tacksamhet, optimism och nyfikenhet. Reglerna är stränga och dagsschemat inrutat. Förutom undervisning ingår hälsosam kost och fysisk träning.

Den fyrdelade danska serien Drengeakademiet följer verksamheten på lägergården och några av de hårt kämpande pojkarna där. Killarna har olika utgångsläge: en del vill höja betygen för att komma in på gymnasiet, andra kan knappt läsa och skriva ordentligt. För pedagogerna handlar det inte bara om att få pojkarna att lära sig något, utan också om att få dem så motiverade att de inte ger upp av tristess och vantrivsel och åker hem. Ibland sker det bakslag; någon avbryter kursen, en annan skickas hem efter att upprepade gånger ha brutit mot reglerna.

I kväll visas de två första avsnitten av serien, de två följande veckorna ett avsnitt per vecka.

Pojkakademin sänds i Yle Fem tisdagar kl. 20.00, repris onsdagar kl. 16.55.

, , , , , , , ,

Kommenteringen är stängd.