Malin Slotte zappar mellan kanalerna

Drama

Politiken för 150 år sedan

4 Dec , 2013, 18.30 Malin Slotte

 
YouTube Preview Image

I år har det förflutit 150 år sedan 1863 års lantdag. Detta firar Yle med ett folkbildande drama om hur det gick till. Alternativet hade varit att göra en dokumentär, kanske med en ciceron av Herman Lindqvist-snitt, men det oaktat är det svårt att på ett intressant sätt berätta i bilder om det som hände för så länge sedan. Där har onekligen dramat sina fördelar. Man kan klä upp folk i tidstypiska dräkter, sätta repliker i deras mun och låta dem gestalta berättelsen i historiska byggnader och miljöer. Atro Lahtelas Valtiopeli 1863 är ingen storsatsning, men den lyckas med knappa medel få till stånd en acceptabel iscensättning.

Anneli Kanto låter i sitt manus en prostituerad stå för berättarperspektivet. Den prostituerade Wilhelmina (Maija Rissanen) har en av dramats mest framträdande roller, trots att både hennes kön och sätt att försörja sig gör att hon befinner sig lägst ner i samhällshierarkin. Hennes sort hade definitivt inget att säga till om i lantdagssammanhang. Det var de facto bara de fyra ständerna – adeln, prästerskapet, borgarna och bönderna – som var representerade, det vill säga endast en tiondel av Finlands befolkning. Kvinnorna hade ingen representation, men enligt dramat var rösträtt för alla män och kvinnor en idé som förfäktades redan då.

Liksom en mängd andra spörsmål, vissa mer känsliga och eldfängda. J. V. Snellman (Ilkka Koivula) var ytterst mån om att det autonoma Finland på intet sätt skulle sända signaler som kunde väcka anstöt hos tsar Alexander II (Valtteri Simonen). Polens misslyckade frigörelseförsök framhålls som varnande exempel. Diskussionerna går inte sällan heta på lantdagen. Det gruffas ur skäggen och knyts nävar.

Bonden Heikki Heikinpoika (Arttu Kapulainen) hörde med sina moderna, liberala, idéer till lantdagens yngsta. Kärlekshistorien mellan honom och Wilhelmina är ett fiktivt inslag, förmodligen avsett att lätta upp de något tunga politiska stämningarna.

Statsspelet 1863 sänds i TV1 i kväll onsdag kl. 19.00, repris söndag kl. 14.00.

, , , , , , , ,

Kommenteringen är stängd.