Malin Slotte zappar mellan kanalerna

Dokumentär

Ett år med klass tio

6 Nov , 2014, 22.00 Malin Slotte

 

Dok: Kymppiluokka

Tian är en andra chans för dem som vill höja sina betyg. Den är ett extra år i grundskolan som ska hjälpa ungdomar att läsa ikapp det de av olika skäl försummat under sina nio år i skolbänken. I Åshöjdens grundskola i Helsingfors infördes klass tio för tjugo år sedan. Klassföreståndare var då matematikläraren Barbro Lindqvist-Helle, och det är hon även hösten 2013 då den tjugonde kullen tiondeklassare inleder sina studier i kvällens dokumentär.

Under ett år följer Anna-Karin Grönroos klassen månad för månad ur ett mestadels okommenterat fluggan på väggen-perspektiv. Ungdomarna intervjuas inte alls, deras klassföreståndare kommer däremot ibland med kortare kommentarer. Man kan visserligen sakna en grundligare presentation av ungdomarna och att få ta del av deras tankar, men Klass 10 är ändå en dokumentär som kommunicerar med sin tittare och innehåller scener som förmedlar och berättar saker.

I mångt och mycket handlar det om det som brukar anses höra till problemen i dagens skola, och självfallet gäller det här inte bara tiondeklassare. Det är stökigt på lektionerna, mobiltelefoner stör koncentrationen och det är uppenbart att det är pojkarna som tar mest plats. Men framför allt handlar det om elever som kämpar med sin motivation. De vet att det här är sista chansen, och ibland går det bättre och ibland sämre med inlärningen.

Dessa bångstyriga unga människor tar sig lärare som Barbro Lindqvist-Helle an med tålamod och uppmuntran. Det är den erfarne och engagerade pedagogen vi ser i arbete. Ofta får hon säga till – ja, man kunde till och med säga att tjatet ingår i yrkesrollen – och ibland blir hon riktigt arg, men allt sker inom det professionellas gränser och hon verkar aldrig förlora modet trots att hon ibland tvingas tala allvar med sin skoltrötta klass. Hon verkar ha förmågan att engagera sig i varje elev. Och även om vägen från höst till vår är både gropig och motig verkar den på slutet ha varit mödan värd.

Dok: Klass 10 sänds i Yle Fem i kväll torsdag kl. 22.00.

, , , , , , , ,

Kommenteringen är stängd.