Malin Slotte zappar mellan kanalerna

Reportage

Pojkar i rosa, flickor i blått

26 jan , 2012, 14.36 Malin Slotte

 

Kvällens Seportage av Chri Åhman handlar om jämställdhetsarbetet på dagis. I centrum står Folkhälsans jämställdhetsprojekt som går ut på att upptäcka och undvika att dagispersonalen omedvetet förstärker traditionella könsrollsmönster.

Liksom i Sverige har man filmat vardagssituationer på daghemmen och upptäckt samma mönster i hur pedagogerna beter sig. Pojkar tillåts ta mera plats och får mera hjälp. Man pratar mera med flickor, medan pojkar ges kortfattade order.

I programmet betonas det att det inte handlar om att göra pojkar till flickor och tvärtom, utan om att låta barnen friare få utveckla sin personlighet utan att fostras in i bestämda könsrollsmönster.

Ett intressant perspektiv på ämnet ger konstnären Heidi Lunabba i projektet Tvillingar, där hon utgående från barnmodefotografiets snäva könsrollsestetik fotograferat samma barn i både pojk- och flickkläder – och vägrar att avslöja barnets biologiska kön för betraktaren.

Det hade varit intressant att också höra hur föräldrarna ser på daghemmens jämställdhetsarbete.

Seportaget: Flicka Pojke sänds i kväll torsdag i FST5 21.00, repris lördag kl. 14.45.

, , , , , , , ,

Kommenteringen är stängd.