Malin Slotte zappar mellan kanalerna

Dokumentär

SFV för helt vanligt folk

28 Dec , 2014, 13.10 Malin Slotte

 

ve000gh16e

Michael Franck fortsätter producera dokumentärer om finländska företag och institutioner. Det kan verka som om uppdrag ligger närmare public service än de kommersiella kanalernas, men många av dokumentärerna finansieras av företagen själva, vilket självfallet innebär ett fullständigt okritiskt grepp. Det hindrar dock inte att dessa dokumentärer kan ha en folkbildande och dokumenterande funktion, och vara gediget gjorda.

Serien om finska stiftelser kompletteras i dag med Akke Eklunds och Kira Schroeders dokumentär om Svenska folkskolans vänner. Föreningen, som finansierat dokumentären, grundades 1882 som en direkt följd av spänningen mellan språkgrupperna i ett Finland som sökte sin nationella identitet. Syftet var att trygga skolgången för landets svenskspråkiga allmoge. Medel fick man in via donationer från privatpersoner. I början stödde SFV främst folkskoleverksamhet men gav också bidrag till skolresor i svårframkomlig glesbygd samt klädbidrag till barn från anspråkslösa förhållanden.

I dag garanterar samhället utbildning för alla, vilket även förändrat föreningens verksamhet. Men fortfarande upprätthåller SFV svenska skolor på finska orter samt driver utbildningsenheten Axxell och det svenska rummet G18 i Helsingfors centrum. Verksamheten i dag är starkt kulturbetonad. Föreningen äger det finska förlaget Atena och är delägare i Schildts & Söderströms samt ger ut publikationer som Svenskbygden och SFV-kalendern. Förutom att arrangera två litterära tävlingar om året för ännu opublicerade författare delar föreningen även ut utmärkelser och priser, bland annat sedan 2013 ett brobyggarpris till en person som främjat förståelsen för svenskan i det finska Finland.

Programmet är finskspråkigt, men en del av de medverkande intervjuas på svenska. Arkivmaterial varvas med intervjuer med en rad personer med insyn inte bara i SFV:s utan också Finlands historia.

På allmogens uppdrag sänds i MTV3 i dag söndag kl. 13.10, repris 5.1 kl. 13.35.

, , , , , , , ,

Kommenteringen är stängd.