Malin Slotte zappar mellan kanalerna

Dokumentär

För dyra liv

15 okt , 2012, 17.04 Malin Slotte

 

Alla människor har lika värde, heter det så vackert. Att det är en sanning med modifikation visar kvällens dokumentär av Ari Lehikoinen.

Arvo är en multifunktionshindrad pojke som lever tillsammans med sin ensamstående mamma Raisa, en vardag präglad av daglig kamp. Inte bara på grund av pojkens sjukdom, utan också på grund av den kamp som mamman måste föra med myndigheterna.

När Arvo föddes för tolv år sedan sattes resurserna in för att rädda hans liv, även om det såg illa ut. Sonen kommer inte att bli gammal, och Raisa tror inte att man skulle satsa de resurserna på att förlänga hans liv i dag. Det finns helt enkelt inte längre pengar. Sjukvården måste välja vilka som prioriteras.

Arvo orkar på grund av sitt hjärtfel inte gå till bussen, så mamman måste skjutsa honom till och från skolan varje dag. Någon skoltaxi ställer samhället inte upp på.

I dokumentären medverkar också en annan mamma med två funktionshindrade söner. När hon klagade över trötthet upplevde hon att myndigheterna svarade med att hota omhänderta pojkarna, i stället för att hjälpa henne i vardagen exempelvis genom att bevilja städhjälp.

– I Finland tas barn om hand på fel grunder, och beslut om att inte återuppliva barn tas utan föräldrarnas godkännande. Pengarna går före människovärdet inom hälsovården, säger Raisa.

Hon skräder heller inte orden om Barnkliniken i Helsingfors.

– Det är en museianläggning utan like. Behovet av ett nytt barnsjukhus är skriande.

Dokumentären är helt gjord ur mödrarnas och barnens perspektiv, några representanter för myndigheter eller beslutsfattare kommer inte till tals. Det innebär både att den lilla människans perspektiv får mera tyngd, samtidigt som det onekligen hade varit intressant att få veta vilka direktiven och prioriteringarna egentligen är inom sjukvården och barnomsorgen i dag. Att Barnkliniken har brister bekräftas däremot av en läkare där.

Dokumentärprojekt: Arvo sänds i TV1 i kväll måndag kl. 21.30, repris lördag kl. 14.35.

, , , , , , , ,

Kommenteringen är stängd.